“Et uopdaget epilepsi-anfald kan være skæbnesvangert for Tine”

Tine blev udsat for en trafikulykke, som påførte hende hjerneskader og lammelse. På grund af ulykken har Tine også fået epilepsi med generaliserede anfald og langvarige kramper.

Efter ulykken og et ophold på genoptræningscenteret i Hammel blev Tine overført til Høskoven i Viby. Høskoven er et af Region Midtjyllands døgntilbud for fysisk handicappede unge og voksne.

Tines epilepsianfald er få, men kan have alvorlige følger, når de optræder. Der synes at være et mønster i anfaldene, som kan komme med ca 1 måneds interval og normalt tidlig morgen.

I mere end 2 år har Tine haft en epilepsialarm fra Danish Care Technology til rådighed. Social- og sundhedsassistenterne Jette og Astrid fra Tines plejeteam lægger vægt på at de kan opdage anfaldet, mens det sker.

“Tine kan i forbindelse med sine anfald komme til at sluge spyt og sekreter, som kan give lungebetændelse, hvis vi ikke er der til at hjælpe hende. Der er også risiko for at anfaldet går i permanent status. Derfor giver vi Stesolid, hvis anfaldet varer mere end 3 minutter. Hjælper dette ikke, sørger vi for akut indlæggelse.”

Plejeteamet har valgt at indstille epilepsialarmen på højeste trin for følsomhed og til at give alarm efter selv kortvarige bevægelser i Tines seng. Epilepsialarmen er indstillet til at give alarm efter blot 3 sekunders bevægelser.

”Det har vi gjort for at være helt sikre på at opdage et anfald så hurtigt som muligt. Der kan ske, at et kraftigt hosteanfald får Tines alarm til at gå igang, men vi kommer hellere en gang for meget end en gang for lidt.”

Tine har eget værelse ligesom de andre beboere på Høskoven, så et anfald kunne foregå uden at nogen opdagede det..

Derfor skaber det tryghed for både plejepersonalet og for Tines forældre at vide, at døgntilbuddet er godt rustet til at opdage epilepsianfaldene. Det ville de ikke nødvendigvis, hvis der ikke blev anvendt en alarm.

Alarmen giver tryghed for alle
— Jette, plejepersonal

Jette siger: “Vi har ansvaret for omsorgen og vi kan afhjælpe følgerne af et anfald så godt som det er menneskeligt muligt, når vi får meldingen fra alarmen. Uden den ville det være væsentligt sværere at opdage anfaldene, og et uopdaget anfald kan være skæbnesvangert for Tine.”

Også Tines forældre lægger stor vægt på, at der er dette hjælpemiddel til rådighed og Tines mor var selv med til at tage initiativet til at få installeret epilepsialarmen.

Epi-Care 3000
 

Vil du også dele din historie med en Epi-Care alarm?

Ris, ros eller forbedringsforslag? Du er altid velkommen til at kontakte os med dine erfaringer.