Posts tagged epileptisk
Epi-Care free betyder mindre tid til overvågning og mere til pædagogik

Lisbeth er ansat på Landsbyen Sølund, et døgntilbud for mennesker med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Her er hun pædagog for Sanne, der ofte får epilepsianfald.

For at opdage epilepsianfaldende, bærer Sanne en Epi-Care free om armen. Det gør det lettere for Lisbeth at fokusere på sin det pædagogiske i hendes arbejde, i stedet for at bruge tiden på overvågning

Read More