Oversigt

Denne side giver dig fuld gennemsigtighed over, hvordan dine data bliver behandlet af Danish Care Technology. Hvis der er noget du er i tvivl om, eller vil have uddybet, er du meget velkommen til at kontakte os.

1: Bærende principper for behandling af data
2: Sikkerhedsforanstaltninger for at udgå databrud
3: Formålet med databehandlingen
4: Hvem der har adgang til oplysningerne
5: Hvem deles informationen med
6: Dine rettigheder
7: Cookies
8: Henvendelse til Danish Care Technology omkring persondata
9: Ejeroplysninger

1: Bærende principper for behandling af data

Da vi laver medicinske hjælpemidler, har vi et særligt ansvar for at dine persondata bliver behandlet ordentligt. Her finder du hurtigt et overblik over, hvordan vi behandler data.

 • Vi har en gennemsigtig databehandling: Du kan læse alt om vores behandling af data på denne side. Vi oplyser dig også om dine rettigheder.

 • Vi indsamler og behandler kun nødvendige data: Vi indsamler kun data der er nødvendige for at løse en given opgave. Vi indsamler og lagrer ikke unødvendigt data.

 • Vi begrænser databehandlingen til de relevante personer: Eksempelvis er det kun ansatte, der har ansvar for salg, forsendelse og regnskab, der har adgang til fakturaer.

 • Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige: Vi oplyser om tidsfrister for sletning på alle de persondata vi indsamler.

 • Vi videregiver aldrig persondata til andre aktører uden dit samtykke: Aldrig.

2: Sikkerhedsforanstaltninger for at udgå databrud

Vi følger datatilsynets retningslinjer. Det betyder at:

 • Adgang til personoplysninger begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang.

 • Medarbejdere, der håndterer personoplysninger, får en årlig instruktion og oplæring i, hvad de må gøre med oplysningerne og hvordan de skal beskyttes.

 • Alle firmaets PC’er der rutinemæssigt håndterer personoplysninger, har opdateret firewall og viruskontrol installeret. Der anvendes altid adgangskoder til computere og it-systemer med personoplysninger. Personoplysninger på papir opbevares i et aflåst skab.

 • Produkter, der er til service og reparation i Danish Care Technologys lokaler, bliver altid låst inde, når der ikke er en ansvarlig medarbejder til stede.

 • Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere dine personlige data, bliver du underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

3: Formålet med databehandlingen

Danish Care Technology behandler persondata for at kunne udføre følgende ordinære opgaver:

1: Salg, administration, reparation, levering af ydelser og regnskab
Personoplysninger fra kunder indsamles for at kunne foretage salg, administration, reparation, levering af ydelser, regnskab og lignende normale aktiviteter i forbindelse med handel. Derudover lagres personoplysninger for at kunne imødegå Danish Care Technologys forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Disse personoplysninger er: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. bemærkninger vedrørende kontaktoplysninger, dato, kundenummer, PBS aftalenummer, betalingsoplysninger, mv.

Som udgangspunkt er der ingen tidsfrist for sletning af disse data. Vi gør opmærksom på, at Danish Care Technology ikke kan slette fakturaer og lignende regnskabsmateriale før der er gået 5 år fra købsdatoen. Dette sker af hensyn til bogføringsloven.

2: Rådgivning omkring Danish Care Technologys produkter
Danish Care Technology ApS kan rådgive om vores produkter, men det må understreges at vores rådgivning aldrig kan erstatte en lægelig vurdering. Vores medarbejdere har tavshedspligt.

Danish Care Technology rådgiver kunder og personer med interesse i vores produkter, både over email, formular og telefon. Under rådgivningen indgår personoplysninger (Navn, email og telefonnummer) med det formål at kunne have en korrespondance. Derudover sker det naturligt, at der bliver angivet følsomme personoplysninger om helbred og sundhedstilstand under rådgivningen. Dette kan være nødvendigt for at give den rette rådgivning.

Hvis Danish Care Technology rådgiver telefonisk, gemmes telefonsamtalen aldrig. Ved spørgsmål via email informeres om firmaets databeskyttelsespolitik og individets rettigheder ved et link til www.danishcare.dk/databeskyttelse. Mails omkring rådgivning slettes 2 år efter at korrespondancen er ophørt.

Benytter man kontaktformular, vil man blive informeret om Danish Care Technologys databeskyttelsespolitik. Derudover er det muligt at give samtykke til databehandling af personfølsomme oplysninger. Henvendelser via formular slettes 2 år efter at korrespondancen er ophørt.

Såfremt rådgivningen ender ud i et køb, behandles persondata som under 1: Salg, administration, reparation, levering af ydelser og regnskab. Dele af korrespondancen der kan give give købet kontekst, vedhæftes til fakturaen, og gemmes under samme vilkår som fakturaen.  

For internationale personer der ønsker rådgivning, kan Danish Care Technology overføre persondata til den nærmeste nationale forhandler af vores produktet i det pågældende land. Dette sker kun med samtykke.


3: Almindelige HR aktiviteter - jobansøgninger
Ansøgere, både opfordrede og uopfordrede, der ønsker at søge en stilling i Danish Care Technology indsender almindelige personoplysninger sammen med deres ansøgning. Danish Care Technology behandler disse oplysninger med det formål at kunne vurdere kandidater til stillingsopslag. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CV. med videre.

Hvis du indsender en ansøgning, anser Danish Care Technology det som et samtykke til, at vi må behandle de data du sender til os, i en periode. Ved opslået stilling vil det være det eksisterende ansættelsesudvalg. der behandler. Ved uopfordrede bliver ansøgningen behandlet af vores direktør.

Oplysningerne slettes senest 3 uger efter at den nyansatte medarbejder påbegynder sin stilling. Hvis der benyttes et bureau eller lignende til rekruttering, benyttes deres tidsfrister. Uopfordrede ansøgninger slettes indenfor 3 år.

4: Hvem der har adgang til oplysningerne

Medarbejdere i Danish Care Technology har kun adgang til persondata, hvis det har et formål. Konkret betyder det, at dataen anvendes indenfor medarbejderens ansvarsområde. I en mindre virksomhed, som Danish Care Technology, vil en medarbejder ofte have flere ansvarsområder.

Medarbejdere med disse ansvarsområder har adgang til personoplysninger indenfor følgende kategorier:

1: Salg, administration, reparation, levering af ydelser og regnskab
Medarbejdere med opgaveområde indenfor salg, forsendelse, regnskab, service og reparationer.

2: Rådgivning omkring Danish Care Technologys produkter
Medarbejdere med opgaver indenfor rådgivning.

3: Almindelige HR aktiviteter - jobansøgninger
Medarbejdere i et ansættelsesudvalg, eller den siddende direktør.

5: Hvem deles informationen med

Informationen deles ikke med tredjepart. Men Danish Care Technology benytter andre virksomheders services, når vi driver vores virksomhed. Dette betyder, at persondata lagres, transporteres eller kontrolleres af tredjepart. Disse kaldes databehandlere. Der er databehandleraftaler med alle databehandlere. Databehandlere der ligger udenfor EU, er del af EU-U.S. Privacy Shield.

Vi benytter følgende databehandlere til vores registrering, rekruttering og rådgivning. Klik på linket for at se de forskellige databehandleraftaler.

 • E-conomic A/S
  (Regnskab) - Se databehandleraftale

 • Dansk Revision A/S
  (Revisor) - Se databehandleraftale

 • Surftown
  (Mailserver og server) - Se databehandleraftale

 • Squarespace
  (CMS/Hjemmeside) - Se databehandleraftale

 • Google
  (Mail, server, Google Search Console, Youtube) - Se databehandleraftale

6: Dine rettigheder

 • Du har ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger i Danish Care Technology.

 • Du har ret til at få løbende indsigt i dine data. Danish Care Technology skal give indsigt indenfor 30 dage efter din henvendelse.

 • Du har ret til at få berigtiget urigtige data og begrænse behandlingen.

 • Du har ret til at få slettet data. Dog ikke hvor dette vil stride imod bogføringsloven, eller anden lignende lov.

 • Du har ret til at gøre indsigelse, hvis dine persondata behandles og videregives til et formål, du ikke har givet samtykke til. Du kan altid tilbagekalde et samtykke.

 • Du har ret til at få udleveret dine data, så de kan overflyttes til en anden udbyder eller lignende.

 • Du har ret til at klage til datatilsynet, hvis Danish Care Technology ikke lever op til ovenstående. Det kan du gøre her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

7: Cookies

Cookies er små stykker kode, som bliver sendt til din browser, når du besøger vores side. Cookies har mange forskellige funktioner, men på vores side bruger vi cookies til at analyserer din browsertype, de søgeord du benytter, din adfærd på vores hjemmeside, din IP-adresse og informationer om din computertype og styresystem. Din IP-adresse er personlig og er dermed omfatter af databeskyttelsesforordningen. 

Når du åbner www.danishcare.dk for første gang, bliver du præsenteret for teksten "Denne side bruger cookies. Se hvordan vi behandler dine data". 

Hvis du trykker "OK" giver du samtykke og alle cookies bliver overført til din browser. Hvis du ikke trykker "OK", giver du ikke samtykke. Alle cookies der kan spore dig, vil blive blokeret, men der vil stadigvæk blive overført tekniske cookies, der er nødvendige for at vores side fungerer.

Du kan få overført cookies fra

Google:
Danishcare.dk bruger Google Search Console, til at afgøre hvilke søgeord der har ledt vores besøgende ind på hjemmesiden

Youtube:
Danishcare.dk bruger indlejrede youtube videoer. Youtube bruger cookies til at tilrettelægge reklamer for den besøgende. Dette gøres både af youtube og af google-ejendommen doubleclick.net.

Squarespace:
Squarespace bruger cookies til at lave statistik over hjemmesidebesøg.

De forskellige cookies opbevares i forskelligt tidsperiode før de automatisk slettes. Alt mellem 2 dage til 2 år. Du kan se de forskellige cookies opbevaringstid i din browser. Du kan slette cookies ved at følge vejledningen her. Du kan blokerer cookies ved at følge vejledningen her.

8: Henvendelse til Danish Care Technology omkring persondata

Henvendelse skal ske til Steen Eriksen, på se@danishcare.dk

9: Ejeroplysninger

Denne hjemmeside ejes af:
Danish Care Technology ApS
Energivej 3, 4180 Sorø
CVR; 30076796
Telefon: 58500565

Henvend dig til Danish Care Technology omkring data

Du kan henvende dig til om dine data til se@danishcare.dk

Hvis der sker databrud

Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere dine personlige data, bliver du underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

Politiken ændres løbende

Vi udvikler løbende vores produkter og services, det betyder at det noglegange er nødvendigt at vi ændrer eller opdaterer vores databeskyttelsespolitik.