Tilskudsmuligheder for Epilepsi-alarmer

 
 

Du kan have ret til at få bevilget en epilepsialarm af kommunen

Kommunen kan i nogle tilfælde bevilge en alarm som et hjælpemiddel efter servicelovens §112.

Epilepsiforeningen har en god guide til hjælpemidler. Vi har taget et uddrag af deres tekst herunderDu kan læse resten her. Kommuner skal betragte en epilepsialarm som et hjælpemiddel, hvis:

  • Den skal bruges til at alarmere om epileptiske anfald, når personen ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp. Der er særligt lagt vægt på karakteren af anfaldene samt det, at der akut er behov for hjælp til at bryde anfald. Det kan f.eks. være hvis der er risiko for Status Epilepticus. Du kan læse mere om den farlige tilstand her.

  • Den afhjælper i væsentlig grad de varige følger af den nedsatte funktionsevne, eller letter i væsentlig grad den daglige tilværelse i hjemmet.

  • Effekten af anfald øges væsentligt på helbredet, hvis ikke de opdages og stoppes.

  • Anvendes for at kunne være og sove alene i eget værelse. Her skal alarmen også sikre en normal udvikling ved at den medfører til, at f.eks. større børn ikke skal sove i forældrenes soveværelse.

Det er ikke alene hyppigheden af anfald, der er væsentlig; der lægges i stedet vægt på anfaldenes karakter, herunder farlighed, og om personen selv kan tilkalde hjælp.

Vær opmærksom på, at selv om alarmen øger trygheden, kan der ikke bevilges alarm som et hjælpemiddel for at øge trygheden. Det er de andre betingelser, der skal være opfyldt og argumenteres med, når der ansøges.

 

Har du ret til hjælp?

Den 17. november 2015 bekendtgjorde ankestyrelsen kendelse 77-15 efter resultatet af 2 konkrete ankeafgørelser om epilepsi-alarmer. Retssagerne var ført af pårørende, fordi deres kommune havde afslået at finansiere en epilepsi-alarm.

En epilepsialarm kan være et hjælpemiddel. Afgørelsen må bero på en konkret vurdering af lidelsens karakter og formålet med brugen af epilepsialarmen
— Ankestyrelsen

I begge tilfælde underkendte ankestyrelsen kommunernes afgørelse, og dømte at kommunerne skulle betale tilskud.

Du kan læse mere om principafgørelse 77-15 her

Det er et krav at hjælpemidlet skal kunne afhjælpe de varige følger af epilepsi og i størst mulig grad gøre den pågældende uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
Hjælpemidlet skal også kunne sikre, at borgeren får mulighed for at føre en normal og selvstændig tilværelse. 

I forbindelse med ansøgningen, kan det være vigtigt at fremskaffe lægefaglig dokumentation for, at alarmen i væsentlig grad afhjælper følgerne af epilepsien. 

Det vil være et tungvejende argument, hvis den epilepsiramte ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp under anfaldet, og der kan opstå behov for at indgive anfalds stoppende medicin for at bryde anfald.

 

Om Epilepsiforeningen

Epilepsiforeningen er epilepsiramte og pårørendes forening og yder rådgivning til medlemmerne. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, kan du kontakte deres rådgivere. 

Epilepsiforeningen
Tlf: 66 11 90 91
E-mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk
Hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk