danishcaretechnology-start.jpg
Sleep Care Banner .jpg
Dia-Care front.jpg
danishcaretechnology-start.jpg

Epi-Care opdager epilepsianfald


Et værn imod uopdagede anfald.
Vores Epi-Care epilepsialarmer genkender epileptiske kramper og alarmerer automatisk.

SCROLL DOWN

Epi-Care opdager epilepsianfald


Et værn imod uopdagede anfald.
Vores Epi-Care epilepsialarmer genkender epileptiske kramper og alarmerer automatisk.

 
Epi-care-mobile.jpg

Epi-Care mobile

Epi-Care mobile er forbundet til en app på en smartphone, som hele tiden analyserer sensorens bevægelser.

Hvis Epi-Care mobile genkender et tonisk klonisk epileptisk anfald, sender den straks et alarmkald via telefonen.

 
Epi-Care free epilepsialarm

Epi-Care free

Epi-Care free består af en lille sensor, der bæres om armen ligesom et ur.

Når alarmen registrerer et tonisk-klonisk epileptisk anfald, sender den straks et alarmkald.

 
Epi-Care 3000.jpg

Epi-Care 3000

Epi-Care 3000 overvåger epileptiske anfald under søvn, og tilkalder hjælp når det er nødvendigt. Alarmens sensor fastgøres på sengens madras.

Alarmen kan bruges af alle med epilepsi, men er særligt velegnet til børn.

 
Sleep Care Banner .jpg

Sleep-Care sengealarm for demente


Registrerer når demente står op om natten, og alarmerer hvis de ikke kommer tilbage til sengen.

Sleep-Care sengealarm for demente


Registrerer når demente står op om natten, og alarmerer hvis de ikke kommer tilbage til sengen.

 
demens Sleep-Care.jpg

Sleep-Care virker som en vægt, der kan afgøre om der er en person i sengen, eller ej. 

Hvis brugeren rejser sig fra sengen bliver det registeret, og Sleep-Care sender et alarmkald, hvis brugeren ikke vender tilbage. 

 
Dia-Care front.jpg

Dia-Care blødningsalarm


Dia-Care garanterer en tryg og sikker hjemmedialyse.

Dia-Care blødningsalarm


Dia-Care garanterer en tryg og sikker hjemmedialyse.

 
Dia-Care Dialyse Alarm

Dia-Care

Dia-Care dialyse alarm advarer brugeren hvis der opstår blødning under dialyse.

Dia-Care er udviklet til at give hæmodialyse patienten maksimal sikkerhed, både ved hjemmedialyse og på afdelinger med begrænset tilsyn fra plejepersonale.