Salgs- og leveringsbetingelser for handel med Danish Care Technology ApS

Danish Care Technology har ikke en webshop, men du kan let og hurtigt bestille produktet ved enten at ringe til 58500565 eller jje@danishcare.dk. Vi garanterer, at du får svar indenfor 24 timer på hverdage.

Indholdsfortegnelse

 1. Om disse salgs- og leveringsbetingelser
 2. Om produktet
 3. Om bestilling, levering og betaling af produktet
 4. Prøveperiode og returret
 5. Din reklamationsret
 6. Fragtomkostninger og ansvar under forsendelse
 7. Betalinger
 8. Danish Care Technology ApS kontaktoplysninger
 9. Dine kontaktoplysninger
 10. Ansvar
 11. Support
 12. Tvister

1. Om disse salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Når du bestiller et produkt hos Danish Care Technology ApS (Herfra kaldet “Produktet”, accepterer du, at disse salgs og leveringsbetingelser (Herfra kaldet “betingelserne”) gælder for din bestilling og brug af Produktet.

1.2 Hvis du vælger at købe Produktet, bekræfter dette betingelserne. Fra du modtager Produktet, har du 14 dages prøveperiode. I denne periode kan du annullere handlen uden at angive en grund. Derefter betragtes handlen som værende gennemført.

2. Om Produktet

2.1 Danish Care Technology producerer elektroniske hjælpemidler til mennesker med epilepsi, demens og forøget risiko for fald. Du kan til enhver tid gøre dig bekendt med Danish Care Technologys forskellige produkter på www.danishcare.dk, hvor der der findes en udførlig beskrivelse for alle produkter fremstillet af Danish care Technology. ”Instruktionsmanual for Produktet” herefter blot kaldet ”Manualen”, der leveres sammen med Produktet og kan også findes og downloades på www.danishcare.dk, på den underside der beskriver det konkrete produkt.

2.2 Du skal læse Manualen, før du bruger Produktet. Forkert brug kan beskadige Produktet, og betyde at Produktet ikke virker efter hensigten.  

2.3 Vær opmærksom på, at du ved køb af Produktet, i nogle tilfælde skal købe andet udstyr eller services fra en tredjepart, før at Produktet fungerer efter hensigten. F.eks. skal der tilkøbet et telefonabonnement med data, såfremt at Epi-Care mobile skal virke korrekt.

3. Om bestilling, levering og betaling af Produktet

3.1 Du får oplyst prisen på Produktet hos Danish Care Technology. Bestilling af Produktet sker via brev, e-mail eller telefonisk til Danish Care Technology. Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 4 uger fra tilbuddets datering. Priser oplyses altid eksklusiv moms.

3.2 Salg til privatpersoner sker som udgangspunkt imod forudbetaling. Når vi har modtaget din bestilling og betaling, sender Danish Care Technology Produktet til dig med post eller fragtmand. Kunden betaler fragten. Medmindre andet er aftalt, leveres Produktet hurtigst muligt efter bestillingen og normalt efter senest 5 hverdage. Ved store ordrer efter nærmere aftale. Danish Care Technology tager forbehold for force majeure, der kan forlænge leveringstiden.

3.3 Hvis Produktet ikke er på lager eller, at leveringstiden er længere end forventet, får du besked. Du kan uden omkostninger annullere din bestilling af produktet, hvis du ikke kan acceptere leveringstiden eller, hvis leveringen forsinkes eller udebliver.

3.4 Din annullering af bestillingen skal ske per e-mail eller brev til Danish Care Technology. Hvis Danish Care Technology allerede har sendt Produktet til dig, når annulleringen modtages, skal du for egen regning returnere Produktet snarest. Tilbagebetaling af købsbeløbet for produktet sker hurtigst muligt efter modtagelse af ubeskadiget produkt.

4. Prøveperiode og returret

4.1 Efter modtagelsen af Produktet har du 14 dage til at prøve Produktet. Ønsker du ikke at beholde Produktet, skal du senest på den sidste dag af denne prøveperiode returnere Produktet til Danish Care Technology således, at produktet modtages af DCT i samme stand som ved modtagelsen.

4.2 Såfremt du ikke har returneret Produktet rettidigt, eller ikke kan dokumentere at du har, bortfalder din returret. Din returret bortfalder ligeledes, hvis Produktet returneres uden alle leverede dele, eller hvis Produktet ved modtagelsen hos Danish Care Technology ikke er i samme stand som ved afsendelsen fra Danish Care Technology, når der ses bort fra følger af normalt brug i overensstemmelse med Manualen.

5. Din reklamationsret

5.1 I tilfælde af fabrikationsfejl ved Produktet har du 2 års reklamationsret, som nærmere beskrevet i købeloven. De 2 år regnes fra den dag, hvor du modtog Produktet. Du skal reklamere snarest efter en eventuel fejl er konstateret, senest 14 dage efter, at du har opdaget manglen. Slid og ælde som følge af brug af produktet, eksempelvis nedsat batteritid, armbånd og lignende, anses ikke for fabrikationsfejl.

5.2 Hvis din reklamation er berettiget, dvs. at det leverede Produkt var behæftet med mangler, vil Danish Care Technology afhængig af de nærmere omstændigheder udbedre manglen, ombytte Produktet, give dig købsprisen tilbage eller give dig et nedslag i prisen.

5.3 Hvis din reklamation ikke er berettiget, f.eks. fordi manglen skyldes, at instruktionerne i Manualen ikke er overholdt, eller at du ikke har behandlet Produktet med fornøden omhu, vil Danish Care Technology hvis muligt tilbyde reparation mod betaling.

5.4 Hvis Danish Care Technologys undersøgelse af dit Produkt viser, at der ikke er mangler, eller at din reklamation af andre grunde er uberettiget, kan Danish Care Technology opkræve et gebyr på 600 kr plus moms for undersøgelsen.

5.5 Opdager du en mangel skal du sende en beskrivelse af manglen per mail eller brev til Danish Care Technology og returnere det defekte Produkt til Danish Care Technology forsvarligt emballeret og med alle leverede dele. Du er også velkommen til at ringe til Danish Care Technology, før du reklamerer per brev eller e-mail og returnerer Produktet.

6. Fragtomkostninger og ansvar under forsendelse

6.1 Danish Care Technology har ansvaret for bortkomst eller beskadigelse af Produktet under transport til og fra Danish Care Technology. Dog skal du kunne dokumentere, at du har sendt Produktet. Danish Care Technology betaler alle rimelige fragtomkostninger. Ved returnering af Produktet betales udgiften for fragten mod indsendelse af kvittering for udgiften. Du skal derfor sikre dig en dateret kvittering fra postvæsen eller fragtmand for afsendelsen af Produktet til Danish Care Technology.

6.2 Leveringssted, forsendelse og montage.

Ved salg af varer sker levering ex works (ab fabrik). Hvis varen efter aftale med køber skal sendes, sker dette, herunder emballering, for købers regning og risiko. Sælgers leverance includerer ikke montage. Ønsker køber montage af DCTs produkter, skal der træffes særskilt aftale herom.

7. Betalinger i tilfælde af salg på kredit (Faktura)

8.1 Betaling til Danish Care Technology skal ske til den bankkonto, der er angivet på fakturaen. Ved for sen betaling opkræver Danish Care Technology renter og gebyrer med de i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. højst tilladelige satser.

8. Danish Care Technology ApS kontaktoplysninger

8.1 Breve og pakker til Danish Care Technology skal adresseres til:

Danish Care Technology ApS,
Energivej 3, 4180 Sorø

E-mails til Danish Care Technology, skal sendes til: jje@danishcare.dk

Danish Care Technologys telefonnummer er: 5850 0565.

9. Dine kontaktoplysninger

9.1 Ved bestilling af Produktet skal du oplyse dit navn, din postadresse, din e-mail adresse og dit telefonnummer og de oplysninger der er nødvendige for, at du kan betale. Disse oplysninger gemmes uden tidsfrist for sletning, dog minimum 5 år i henhold til dansk lov og regnskabspraksis. Danish Care Technology bruger kun dine kontaktoplysninger til kommunikation der er relateret til det konkrete køb. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores omgang med persondata her. www.danishcare.dk/databeskyttelse

10. Ansvar

10.1 Danish Care Technology er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af, at du eller andre anvender Produktet på en måde, der ikke er beskrevet i Manualen.

10.2 Epi-Care teknologien har en grundig eftervist effekt. Epilepsialarmen fanger gennemsnitligt 90% af alle tonisk-kloniske anfald. Danish Care Technology er ikke ansvarlig for følger af fejlagtige eller udeblevne alarmer vedrørende begyndende epileptiske anfald, som uundgåeligt vil forekomme.

10.3 Danish Care Technology er ikke ansvarlig for indirekte tab under nogen form, og Danish Care Technology samlede ansvar for personskade, tingskade og formuetab er med de undtagelser, der følger af ufravigelig lovgivning, begrænset til købsprisen for Produktet.

10.4 Vi tager forbehold for fejl i priser og beskrivelser, både i trykt reklamemateriale og på vores hjemmesider. I tilfælde fejl opdages inden for 30 dage efter en vare er bestilt, forbeholder vi os retten til at annullere ordren.

11. Support

11.1 Produktet og Produktets anvendelse er udførligt beskrevet i Manualen. Danish Care Technology kan i tillæg hertil yde rimelig telefonisk support vedrørende brug af Produktet uden omkostninger for kunden.

12. Tvister

12.1 Alle tvister vedrørende disse betingelser og relaterede aftaler om salg- og levering af Produktet, hvor der henvises til betingelserne, skal afgøres efter dansk rets materielle regler.

12.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en aftale om salg- og levering af Produktet, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.