Fald hos ældre: Med en faldalarm sikrer du hurtig hjælp

 
 

Der falder 3 kvinder for hver mand

Faldulykker er en nærværende risiko for ældre.

Omkring 1/3 af alle over 65 år falder minimum en gang om året. Hos ældre over 80 år er antallet hver anden.

Kvinder falder oftere end mænd og får nemmere skader.

 

Derfor falder ældre

Når kroppen bliver ældre, mindskes muskelmassen og sanserne svækkes. Det kan være nedsat syn, balanceevnen og følesans og generelt nedsat kognition. Vestibulærsansen - et væskefyldt rum i det indre øre der er “kroppen vaterpas” - bliver også svækket.

Kombinationen af mindre styrke i musklerne og dårlig balance øger risikoen for fald.

Tilstanden forværres af, at ældre ofte tager medicin, der kan sløve deres sanser og balance, heriblandt benzodiazepiner og “lykkepiller” (SSRI).

 

Forøget risiko for ældre kvinder

Kvinder falder oftest. Forklaringen er, at deres muskelmasse og knogler er mindre og fordi de bliver ældre end mænd. Desuden lider kvinder oftere af knogleskørhed.

Statistisk set, er den typiske ældre der falderen kvinde over 65 år.

Man antager, at der falder 3 kvinder for hver mand. 5 % af alle fald resulterer i et knoglebrud, oftest i håndled, hofte eller i ryg.

Når man først har faldet een gang, er risikoen for at falde igen to-tre gange så stor.

 

Træning forebygger fald

Den nye ”Nationale Kliniske Retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre” (NKR) anbefaler træning af balance og styrke for ældre over 65.

Hvis man ikke træner sin balanceevne, svækkes den over tid. Det samme gælder musklerne. Derfor kan faldforebyggende træning gøre en stor forskel.

Frygten for faldulykker betyder ofte, at den ældre bliver mere stillesiddende og ikke får trænet. Det åbner for en ond spiral, hvor frygten for en faldulykke langsomt men sikkert gør selvsamme ulykke mere og mere sandsynlig.

Gladsaxe kommune gennemførte et forsøg hvor ældre over 65 år, der ikke normalt trænede, deltog et forsøg hvor de gennemgik faldtræning. Her var det muligt at forbedre deltagernes muskelstyrke i benene.

Det går imod den udbredte fordom at ældre ikke kan træne muskelstyrke.

 

Med en faldalarm kan du reagere hurtigere

Faldalarmer kan hverken forebygge eller forhindre faldulykker, men de mindsker frygten og kan sikrer at hjælpen kommer hurtigt frem.

Hurtig hjælp kan i nogle tilfælde redde liv, f.eks. hvis der er brud på bækkenet. Den store blodårer i bækkenbunden kan ødelægges ved bækkenbrud, give alvorlige blødninger og shock.

Men selv ved milde former for fald, kan den ældre efterfølgende ligge i timevis, uden at kunne komme op ved egen hjælp.

 

Danish Care Technology har udviklet to systemer, der opdager fald.

Danish+Care+Panda+bukser (1).jpg

Tryghed om dagen

Panda Faldalarm

Panda faldalarm

Panda faldalarm kombinerer tryghedsalarmen, med GPS tracker og automatisk fald-genkendelse. Faldalarmen bruger en algoritme til at analysere kroppens bevægelser, og kan genkende fald.

Hvis den ældre falder, vil alarmen automatisk tilkalde hjælp og sende den GPS-position, hvor falder er sket.

Sleep+Care+demens+seng (1).jpg

Tryghed om natten

Sleep-Care sengealarm

Sleep-Care sengealarm

Sleep-Care sengealarm placeres på madrassen under opredningen, og måler om der er en person i sengen. Når sengen forlades, sender Sleep-Care et kald til pårørende eller plejers telefon

Sleep-Care giver tryghed om natten for faldtruede eller dørsøgende, og sikrer, at faldulykker om natten hurtigt opdages.

 

Kilder til denne artikel

“Derfor falder de ældre” artikel i Sygeplejersken. Dansk Sygeplejeråd.

“Fald, forebyggelse” fra sundhed.dk Skrevet af speciallæge Lotte Usinger

“Superviseret træning af styrke og balance forebygger fald” fra Danske Fysioterapeuter

“Fald er et folkesundhedsproblem” artikel i Sygeplejersken. Dansk Sygeplejeråd.